Zuivelfabriek Ee

(Ie)

Coöperatieve Zuivelfabriek “Het Steenvak “ 1888-1912

Een achttal boeren uit Oostrum, Ee en de Wouddijk onder Oudwoude richten de Coöperatieve Zuivelfabriek" Het Steenvak" in Ee op, met als bestuursleden J. A. Helder in Oostrum, voorzitter; J.P. Siccama te Wouddijk, secretaris. Directeur werd J. van der Burg. Van 1888 tot 1923 stond in de buurtschap de stoomzuivelfabriek "Het Steenvak" Deze fabriek ging in 1912 over in de melkfabriek 'Ee en Omstreken', die sinds 1977 gesloten is. De gebouwen bleven staan en zijn sindsdien in gebruik als caravanstalling.

Fotokaart zuivelfabriek Ee 1928

Ongelopen ansichtkaart personeel zuivelfabriek Ee.

Ansichtkaart zuivelfabriek Ee 1941

Uitgave: M. R. Wouda. Radio. Electro, Luxe- en Huish. art.