Zuivelfabriek Terwispel

Coöperatieve zuivelfabriek “De Volharding” 1897-1973 - Hellingwal 1

In 1897 richtten veehouders de vereniging Coöperatieve Zuivelfabriek “De Volharding” in Terwispel op, met 99 leden. Directe aanleiding is onvrede over de prijzen van de particuliere zuivelfabriek in Hemrik en vervalsingen op de botermarkt in Gorredijk. In 1935 is er een fusie met Hemrik. In 1963 volgt de fusie met Langezwaag en ontstaat de coöperatie Gorredijk e.o. Een jaar later gaat de melk van Langezwaag naar Terwispel. In 1966 volgt de fusie met Boornbergum en Olterterp en concentratie van activiteiten in Olterterp. De fabriek sluit in 1973.

Briefkaart zuivelfabriek Terwispel 1904.

Uitgave: G. L. v. d. Zwaag.

Ongelopen Fotokaart zuivelfabriek Terwispel.  De fabriek afgebeeld met het oorspronkelijke zadeldak.

Ongelopen fotokaart zuivelfabrek Terwispel.

Foto: v.d. Meer Gorredijk.

Ongelopen ansichtkaart zuivelfabriek Terwispel "De Volharding" na veel verbouwingen.

Uitgave: Jonkman's Zelfbediening, Terwispel.

2 Laboranten bezig in de zuivelfabriek in Terwispel.