Zuivelfabriek Boornbergum

(Boarnburgum)

Coöperatieve zuivelfabriek “Boornbergum” 1903-1967 - Galhoeke 10 

Wanneer honderd leden in Boornbergum met een coöperatieve zuivelfabriek willen starten, heeft het dorp al een particuliere zuivelfabriek van J.G. de Boer. Deze werd overgenomen en verbouwd. De vernieuwde stoomfabriek gaat in februari 1904 draaien. De fabriek betaald mee aan de aanleg van wegen in de buurt om de melktoevoer te verbeteren, bijvoorbeeld van boeren uit Nij Beets. In het eerste jaar verwerkt de fabriek 2,5 miljoen kilo melk. Vanaf 1949 krijgt de fabriek de naam Mei-Inoar Ien. In 1966 volgt een fusie met de fabrieken in Olterterp en Langezwaag en Terwispel.

Briefkaart 1905 zuivelfabriek Boornbergum. 

Uitgave: Gebr. Wouda, Boornbergum.

Ansichtkaart zuivelfabriek Boornbergum 1924.

Uitgave: Gebr. Wouda, Boornbergum.

Fotokaart zuivelfabriek Boornbergum 1941.