Zuivelfabriek Echten

(Ychten)

Particuliere zuivelfabriek “De Eenvoud”, -1903

De ex-directeur van de intussen failliet gegane speculatieve zuivelfabriek in Oosterzee, Huisman, redde zich voorlopig uit de impasse door in het naburige Echten een handkracht-zuivelfabriek “De Eenvoud” op te richten
De coöpererende boeren van Oosterzee namen in 1894 de particuliere zuivelfabriek  “Lemsterland” van de firma Harmens en tegelijk het handkrachtzuivelfabriek “De Eenvoud” in Echten voor een totaalbedrag van ƒ 21.282,10 over. Het fabriekje in Echten, ook wel "groot hok" genoemd, werd afgebroken en bij de fabriek in Oosterzee herbouwd.