Zuivelfabriek Rinsumageest

(Rinsumageast)

Coöperatieve zuivelfabriek “De Toekomst” 1901-1976 -Tjaerdawei 43 

Vanwege het verzet tegen de speculatieve zuivelfabrieken uitbetaalde melkprijs bracht de boeren van Rinsumageest en omstreken ertoe om een eigen zuivelfabriek op te richten. De coöperatieve stoomzuivelfabriek "De Toekomst" werd opgericht in 1901 en gebouwd langs de noordelijke oever van de Murk in Rinsumageest. 14 mei 1976 fuseert het bedrijf met "Noord Oostergo" in Dokkum. Na het beëindigen van de bedrijfswerkzaamheden zijn enkele bedrijfsgebouwen en de schoorsteen bewaard gebleven. In de vrijgekomen bedrijfsruimte werd een bakkerij gevestigd. In een deel van de bedrijfsgebouwen is sindsdien een timmerfabriek gehuisvest.

Briefkaart zuivelfabriek Rinsumageest 1903.

Briefkaart zuivelfabriek Rinsumageest 1903.