Zuivelfabrieken Steggerda

(Steggerde)

Particuliere zuivelfabriek "De Zwaluw" 1887-1921 

In 1887 werd een zuivelfabriek opgericht door grootgrondbezitter, mr. Lodewijk Guillaume Verwer, industrieel, ontginner en parochie-stichter, wonende in Zorgvlied in de gemeente Diever, net over de Fries-Drentse grens. het financiële beheer van deze fabrieken kwam in handen van zijn inmiddels uit Denemarken teruggekeerde employé Brandsma. De concurrentie tussen de (nog kleine) zuivelfabrieken onderling was destijds kennelijk groot, want zo verloor de toen nog particuliere zuivelfabriek “de Zwaluw” in Steggerda in het jaar 1903 namelijk acht boeren/leveranciers aan de
zuivelfabriek op De Hoeve. Verwer deed de fabriek waarschijnlijk van de hand aan een volgende particuliere ondernemer want in 1905 vroeg Jan Duiven (in 1892 ook initiatiefnemer van "De Hoeve") die zich directeur van de “de Zwaluw” noemde, een vergunning aan voor een handkrachtfabriek voor de bereiding van boter. De fabriek was ingericht naast zijn woonhuis. De  fabriek is in 1921 gesloten.

Coöperatieve zuivelfabriek “De Toekomst” en 1907-1979 - Pepergaweg 142

In 1907 ging de coöperatieve zuivelfabriek “De Toekomst” draaien. De fabriek werd gebouwd aan de doorgaande weg, de Pepergaweg en aan de Steggerdersloot die in verbinding stond met de Linde. Het personeel van “De Toekomst” werd waarschijnlijk goed betaald, toen er in 1919 de werknemers van de fabriek in Oosterwolde staakten voor een hoger loon, werden de hogere salarissen in Steggerda en Oldeberkoop als voorbeeld gesteld. In 1979 is de fabriek gesloten. In 2007 is het complex gesloopt om plaats te maken voor woningbouw.  

Ansichtkaart zuivelfabriek Steggerda. Ongeveer 1930. Vaag stempel, postzegel 1,5 cent.

Uitgave: M. K. Bakker, Steggerda.

Ansichtkaart zuivelfabriek Steggerda. Vaag stempel, postzegel 2 cent.

Ongelopen ansichtkaart luchtfoto zuivelfabriek Steggerda.

Uitgave: Copyright N.V. Luchtfoto Nederland, Looierslaan 58c, Leidschendam