Zuivelfabriek Warns

Coöperatieve zuivelfabriek “Warns en omstreken” 1899-1964 - Nei de feart 4

Veertig veehouders richtten in 1899 de vereniging Coöperatieve Zuivelfabriek “Warns en omstreken” in Warns op. Ds. H. Bakels, doopsgezind predikant in Warns, verstrekte de jonge vereniging, op voorwaarden, een geldlening van ƒ 50.000. Tot voorzitter van de coöperatie werd gekozen Anne Annes Bajema. In 1964 kwam er een fusie met "De goede Verwachting" in Workum. De fabriek werd gesloten. Het grootste gedeelte van de gebouwen is blijven staan.

Ansichtkaart zuivelfabriek Warns, 1930.

Uitgave: E. L. de Vries.

Fotokaart zuivelfabriek Warns 1940.

Ongelopen ansichtkaart zuivelfabriek Warns.

Copyright M. S.