Zuivelfabriek Akkrum

Coöperatieve zuivelfabriek “Utingeradeel” 1897-1972 - Boarnsterdyk 2

In 1888 stichtte K.N.Zonneveld een particuliere stoomzuivelfabriek in Akkrum, die door de voormalige boer Johannes Vegelien in 1891 werd voortgezet. In de beslissende vergadering van coöpererende boeren in Akkrum traden de aanwezige directeuren van particuliere fabrieken in Akkrum en Oldeboorn in debat met de sprekers Tj. Kuperus, D. J. de jong en H. B. Hijlkema. Alhoewel de tegenstanders een coöperatie niet nodig vonden, werd in de vergadering toch het besluit genomen de vereniging Coöperatieve Zuivelfabriek “Utingeradeel” te Akkrum op te richten. In 1897 kwam er aan de Boarnsterdyk en aan de Boarn een coöperatieve zuivelfabriek. Voor de afzet van de producten was de fabriek bij de Frico aangesloten. In 1970 werd de fabriek gesloten. De directeurswoning staat nog aan de Boarnsterdyk, de rest van de gebouwen is gesloopt.

Briefkaart zuivelfabriek Akkrum 1913.

Uitgave: D, H, Bossher, Akkrum.

Ongelopen, tulp, briefkaart zuivelfabriek Akkrum.

Uitgave: D. H. Bosscher