Zuivelfabriek Hemelum

(Himmelum)

Coöperatieve zuivelfabriek “Hemelum” 1896-1970 - Buorren 31

Onder leiding van hun erevoorzitter, Jhr. van Swinderen, burgemeester van Gaasterland, en met de financiële steun van deze burgemeester en  Mr. J. baron van der Feltz, konden de boeren in de gemeenten Hemelum Oldeferd en Gaasterland 1896 de vereniging Coöperatieve Zuivelfabriek “Hemelum” op richten. De fabriek werd gebouwd aan het noordelijke eind van de Buorren en aan de vaart van de Morra tot het dorp. De fabriek is in 1970 door fusies als gevolg van concentratie en schaalvergroting gesloten. In 1977 is het complex in gebruik als watersportcentrum.

Fotokaart zuivelfabriek Hemelum 1938.

Ansichtkaart zuivelfabriek Hemelum