Zuivelfabriek Oosterzee

(Eastersee)

Coöperatieve zuivelfabriek “Lemsterland” 1891-1993 - Sluispad 17

De zuivelfabriek in Oosterzee werd in 1891 opgericht door A.
Kerkhoff en F. O. Sleeswijk, ontvanger en secretaris van een
waterschap in Lemmer als Particuliere Stoomzuivelfabriek “Lemsterland”. Het bedrijf ging daadwerkelijk van start in 1892. In 1903 werd het bedrijf omgezet in de Coöperatieve Stoomzuivelfabriek Lemsterland. Onder deze naam zou het bedrijf ruim vijftig jaar functioneren. In 1953 was de Coöperatieve Stoomzuivelfabriek Lemsterland een van de stichters van de Coöperatieve Zuivelindustrie NOVAC (= Nieuw en Oud Voor Agrarische Concentratie). Vijf jaar later, in 1958, werd de oude coöperatie formeel ontbonden. In de fabriek in Oosterzee werden zowel kaas als boter geproduceerd. Door een fusie van acht coöperatieve verenigingen werd de fabriek in 1983 onderdeel van de Coöperatieve Melkproductenbedrijven “Noord-Nederland” B.A. In 1990 vond er nog een fusie plaats en werd de fabriek opgenomen in Friesland Frico Domo B.A. 
Vanwege de marktomstandigheden zag het concern zich genoodzaakt om de productie van zuivelproducten terug te brengen. In 1992 werd besloten om de fabriek in Oosterzee in 1993 te sluiten. In 1999 werd begonnen met de afbraak van de gebouwen. De schoorsteen is blijven staan.

Ongelopen briefkaart zuivelfabriek Oosterzee.

Uitgave: W. A. F. Koopman.

Fotokaart zuivelfabriek Oosterzee 1937.

Ansichtkaart zuivelfabriek Oosterzee 1962.

Copyright: M.S.