Zuivelfabriek Deinum

Coöperatieve “ Stoom-Zuivelfabriek Deinum” 1892-1951 - St janswei 5

In Deinum en omstreken leverden de boeren aanvankelijk hun melk aan de speculatieve fabriek in Oosterlittens, maar waren ontevreden over de melkprijs. Met 18 man namen ze het initiatief om een stoomzuivelfabriek te stichten. Ze kregen steun van Mr. W.A. Bergsma, burgemeester van Menaldumadeel die de bouw van fabrieken bevorderde. Grondbezitter Mr. W. H. Buma van Leeuwarden kocht obligaties en bood een terrein aan voor de bouw van de fabriek. In 1892 werd de fabriek gebouwd aan het Van Harinxmakanaal. Tot 1951 bleef de fabriek in productie.

Briefkaart zuivelfabriek Deinem (Deinum) 1906.

Uitgave: S. Hofstra, Deinem.

Ongelopen fotokaart zuivelfabriek Deinum. De directeurswoning staat er nog ( Sint Janswei 5) 

Uitgave: A. Hofstra.